Παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

 

 

Λογισμικό κατά παραγγελία: Εφαρμόζοντας μία σύγχρονη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού η οποία βασίζεται στο Unified Process, η InMS αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές με πολύ μεγάλη σταθερότητα και αξιοπιστία.

 

Η παραγωγή της εταιρίας πραγματοποιείται με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000.