Σύντομο ιστορικό της επιχείρησης και οργανωτική της δομής

 

Η «InMS OE», είναι εταιρία ανάπτυξης λογισμικού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογικής αιχμής.

 

Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρονικού επιχειρείν, αναπτύσσοντας εργαλεία λογισμικού επόμενης γενιάς.

 

Από το 2002, η επιχείρηση αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες βασίζονται στις τεχνολογίες ανοικτού κώδικα.